En plats för alla!

Program

  • 4 Okt. 10.00 Gudstjänst, Stefan S. Nattvard
  • 11 Okt. 10.00 Gudstjänst, Kjell-Anders I.
  • 18 Okt. 10.00 Gudstjänst Hans Sköldenäs
  • 25 Okt. 17.00 Väckelsemöte Sven-Olof S.
  • Öppet Hus måndagar kl 14.00 jämna veckor