En plats för alla!

Alpha

 

Har du också frågor om livets mening, vem du är, var du kommer ifrån och vart du är på väg? På Alpha-kursen har du möjlighet att samtala om detta och andra frågor som engagerar dig. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter tillsammans. Efter maten berättar olika föredragshållare om olika ämnen:

Ämne
1 Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?
2 Vem är Jesus?
3 Varför måste Jesus dö?
4 Hur kan jag vara viss om min tro?
5 Varför skall jag be och hur?
6 Varför skall jag läsa bibeln och hur?
7 Hur leder Gud oss?
8 Vem är den helige Ande?
9 Vad gör den helige Ande?
10 Hur kan jag bli fylld av Anden?
11 Hur kan jag stå emot det onda?
12 Varför och hur skall vi berätta om vår tro?
13 Helar Gud idag?
14 Vad skall vi ha kyrkan till?
15 Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?

När vi lyssnat på föredraget samtalar vi om vad som sagts och du får möjlighet att ställa dina frågor och ge dina reflektioner.

Anmälan och ytterligare information:
Patrik Olsson: 070-586 15 21, 0433-30755, lottaopatrik@telia.com
Eva-Britt och Bertil Gunnarsson: 0435-460366

Mer info:
AlphaSverige – Hemsida
Broschyr (som PDF) – Klicka här
Bilden från startsidan (som PDF) – Klicka här